"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

SPO-WKP | SPO-RZL | SPO-ROL | SPO-RYBY | SPO-T | ZPORR | PO-PT

Sektorowy Program Operacyjny
Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO RYBY)
Priorytet 1: Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów Działanie 1.1 Złomowanie statków  
Działanie 1.2 Przeniesienie do działalności innej niż rybołówstwo  
Działanie 1.3 Wspólne przedsiębiorstwa  
Priorytet 2: Odnowa i modernizacja floty rybackiej Działanie 2.1 Budowa nowych statków  
Działanie 2.2 Modernizacja istniejących statków  
Działanie 2.3 Wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową  
Priorytet 3: Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla ryb, rybackie urządzenia portowe, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe Działanie 3.1 Ochrona i rozwój zasobów wodnych  
Działanie 3.2 Chów i hodowla  
Działanie 3.3 Rybacka infrastruktura portowa  
Działanie 3.4 Przetwórstwo i rynek rybny  
Działanie 3.5 Rybołówstwo śródlądowe  
Priorytet 4: Inne działania Działanie 4.1 Rybołówstwo przybrzeżne  
Działanie 4.2 Działania społeczno-ekonomiczne  
Działanie 4.3 Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne  
Działanie 4.4 Działania organizacji obrotu rynkowego  
Działanie 4.5 Czasowe zawieszenie działalności i inne rekompensaty finansowe  
Działanie 4.6 Działania innowacyjne  
Priorytet 5: Pomoc Techniczna Działanie 5.1 Pomoc Techniczna
 

Instytucja przygotowująca i zarządzająca programem - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi