"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Ochrona przeciwpożarowa - usługi:

- Opracowywanie planów ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich zakładów pracy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

- Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

- Opracowanie instrukcji technologiczno-ruchowych p.poż.

- Opracowanie planów ewakuacyjnych

- Dobór i rozmieszczenie sprzętu gaśniczego

- Projektowanie dróg pożarowych i ich wyposażenie

- Wyznaczanie dróg komunikacyjnych oraz transportowych w obiektach przemysłowych i magazynowych

Przydatne linki:

Komenda Główna Straży Pożarnej | Strażak-ratowniczy bank wiedzy | "Strażak" | Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej | Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Gaśnice - zasady rozmieszczania
więcej...

Stałe urządzenia gaśnicze
więcej...

Podstawowe zasady ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej
więcej...