"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

SPO-WKP | SPO-RZL | SPO-ROL | SPO-RYBY | SPO-T | ZPORR | PO-PT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT)
Priorytet 1 Wzmocnienie zdolności w zakresie zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty Działanie 1 Szkolenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie, monitorowanie, ocenę (ewaluację) i kontrolę  
Działanie 2 Wsparcie obsługi komitetów Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna  
Działanie 3 Wsparcie procesu zarządzania, monitorowania i kontroli Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna  
Działanie 4 Wsparcie procesu oceny (ewaluacji) Podstaw Wsparcia Wspólnoty (CSF) i Programu Operacyjnego Pomoc techniczna  
Działanie 5 Zakup wyposażenia  
Priorytet 2 - Wsparcie informatycznego systemu monitoringu i kontroli finansowej Działanie 1 Rozwój i utrzymanie systemu SIMIK i sieci rozległej SIMIK-NET  
Działanie 2 Szkolenia  
Działanie 3 Działania informacyjne  
Działanie 4 Wydatki osobowe na potrzeby SIMIK  
Działanie 5 Zakup wyposażenia  
Priorytet 3 - Upowszechnienie informacji i promocja funduszy strukturalnych Działanie 1 Rozpowszechnianie informacji i promocja Podstaw Wsparcia Wspólnoty, Programu Operacyjnego Pomoc techniczna oraz funduszy strukturalnych  
Działanie 2 Stworzenie i eksploatacja portalu internetowego  
Działanie 3 Promocja i wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu realizacji Podstaw Wsparcia Wspólnoty
 

Instytucja przygotowująca i zarządzająca programem - Ministerstwo Gospodarki i Pracy