"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

59-225 Chojnów
Konradówka 63
tel.fax.: (076) 81 81 005
tel.kom.: 606 25 93 24
tel. kom.: 608 49 95 81

Systemy zintegrowane - usługi:

Zintegrowane systemy zarządzania to trzy, współdziałające ze sobą i uzupełniające się podsystemy przedsiębiorstwa: zapewnienia jakości, zarządzania środowiskiem oraz zarządzania bezpieczeństwem pracy. Dziedziny te dotychczas były postrzegane oddzielnie, lecz w miarę wdrażania poszczególnych systemów zaczęto zauważać ich wzajemne przenikanie się w firmach. Dlatego powstała koncepcja zintegrowanych systemów zarządzania, która je ze sobą łączy.

Przykładowe korzyści z certyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ):

- Objęcie systemem jakości więcej niż jednej - dającej się certyfikować - dziedziny działalności przedsiębiorstwa,

- Ugruntowanie zaufania Klientów do przedsiębiorstwa, w którym zarządzanie jakością opiera się o dowolnie skonfigurowany zespół standardów (norm i ewentualnie wytycznych) dotyczących np.:
--- zachowania środowiska człowieka (w jak najmniej zmienionej formie),
--- przeciwdziałania wypadkom związanym z pracą zawodową,
--- bezpieczeństwa pracy zawodowej.

- Możliwość uzyskania korzyści większych niż suma "korzyści prostych" z "pojedynczych" systemów zarządzania jakością,

- Stworzenie podstawy do ewentualnego wprowadzenia w przedsiębiorstwie idei TQM - Total Quality Management,

- Wszechstronne przygotowanie przedsiębiorstwa do sprostania wymogom konkurencyjnego rynku, zwłaszcza rynku Unii Europejskiej.

Posiadamy akredytację
do świadczenia usług doradczych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo".
więcej...

Posiadamy akredytację
do programu Phare 2002 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MSP
więcej...

Posiadamy akredytację
do programu Phare 2002 Wstęp do Jakości
więcej...

TQM
Total Quality Management
więcej...