"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Szkolenia - Systemy Zarządzania:

Szkolenia in Company
Tytuł szkolenia
Opis szkolenia
godz
dni
Zarządzanie Jakością
Wstęp do wdrożenia normy ISO 9001
Szklenie prezentuje podstawowe pojęcia i założenia zarządzania jakością. Obejmuje wykłady dotyczące podstawowych pojęć i definicji zarządzania środowiskowego, wymagania normy ISO 9001, korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia systemu oraz metodykę procesu wdrażania.
8
1
Rola kierownictwa w systemie zgodnym z ISO 9001:2000 Modele zarządzania jakością; system zarządzania jakością wg norm serii ISO 9000; PN-EN ISO 9001:2001 - elementy systemu zarządzania jakością z punktu widzenia kierownictwa; doskonalenie systemu zarządzania jakością - Polska Nagroda Jakości; system akredytacji i certyfikacji; pozyskiwanie środków pomocowych UE na rozwój i doskonalenie systemu zarządzania jakością,
8
1
Zarządzanie Środowiskiem
Wstęp do wdrożenia normy ISO 14001
Szklenie prezentuje podstawowe pojęcia i założenia zarządzania środowiskowego. Obejmuje wykłady dotyczące podstawowych pojęć i definicji zarządzania środowiskowego, wymagania normy ISO 14001, korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia systemu oraz metodykę procesu wdrażania.
8
1
Zarządzanie BHP
Wstęp do wdrożenia normy PN-N18001
Szklenie prezentuje podstawowe pojęcia i założenia zarządzania BHP. Obejmuje wykłady dotyczące podstawowych pojęć i definicji zarządzania środowiskowego, wymagania normy PN-N18001, korzyści dla organizacji wynikające z wdrożenia systemu oraz metodykę procesu wdrażania.
8
1
PN-N-18002:2000 - Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego Metody analizy i zasady oceny ryzyka zawodowego, procedury oceny ryzyka zawodowego, zasady organizowania oceny ryzyka zawodowego w zakładzie, przykład oceny ryzyka zawodowego i naliczania karnej składki ZUS
8
1
HACCP - wymagania 1. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności.
2. Historia systemu HACCP
3. Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny żywności
4. Pojęcie i omówienie systemu HACCP.
5. Konieczność wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
6. Korzyści z wdrażania systemu HACCP
8
1
GMP i GHP - zasady 1. Zarządzanie jakością
2. Personel kluczowy i produkcyjny
3. Pomieszczenia i wyposażenie
4. Dokumentacja
5. Produkcja
6. Kontrola jakości
7. Produkcja i analizy kontraktowe
8. Reklamacje i wycofywanie produktu z rynku
9. Inspekcja wewnętrzna ( audit )
8
1
Wdrażanie oraz audytowanie systemów GMP, GHP, HACCP Nabycie umiejętności wdrażania oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych systemów GMP,GHP, HACCP.
16
2
Dokumentacja systemu HACCP 1. Podstawowe dokumenty systemu HACCP
2. Plan HACCP
3. Księga Systemu HACCP
4. Wymagane instrukcje
5. Wzory dokumentacji z zakresu GMP, GHP i HACCP
6. Monitorowanie dokumentacji
12
2
Zintegrowane systemy zarządzania wg ISO 9001:2000, ISO 14001 i PN-N-18001 - Omówienie wymagań i porównanie norm ISO 9001:2000, ISO 14001 i PN-N-18001
- Przygotowanie organizacji wdrażania systemu zintegrowanego
- Korzyści i koszty posiadania systemu zintegrowanego
- Wdrażanie w tym dokumentowanie systemu zintegrowanego
8
1
Zarządzanie zasobami ludzkimi w ISO 9001:2000 Przedstawione zostaną podstawowe wymagania normy ISO 9001:2000 dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi i praktyczne rozwiązania. Przedstawione zostaną również zasady komunikacji interpersonalnej, pracy zespołowej i metody sterowania konfliktem.
8
1