"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

O firmie:

Firma "EKOJAD" Centrum Doradztwa Gospodarczego powstała z początkiem 2003 roku. Przedmiotem działalności firmy jest doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Orientacja na klienta, profesjonalizm i wysoka elastyczność gwarantują skuteczność realizowanych projektów. Członkowie naszego zespołu, oprócz wiedzy i umiejętności we wdrażaniu Systemów Zarządzania, dysponują praktycznym doświadczeniem zdobytym w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Dzięki temu oferujemy najwyższą jakość świadczonych usług.

Podstawowymi obszarami, w których firma "EKOJAD" Centrum Doradztwa Gospodarczego oferuje swoim Klientom kompleksowy zakres usług są:

- wdrożenia Systemów Zarządzania,

- doradztwo w zakresie BHP i P.Poż.,

- doradztwo w zakresie Ochrony Środowiska,

Posiadamy akredytację
do świadczenia usług doradczych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo".
więcej...

Posiadamy akredytację
do programu Phare 2002 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MSP
więcej...

Posiadamy akredytację
do programu Phare 2002
Wstęp do Jakości
więcej...