"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Dodatki:

Pubikacje
Tytuł
Wydawca
Pobieranie
Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności - Poradnik dla przedsiębiorcy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Wydanie I, Warszawa 2003


[931 KB]
Wdrażanie systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora żywnościowego - Poradnik dla kierujących zakładem Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Wydanie I, Warszawa 2003


[504 KB]
Przewodnik do wdrażania zasad GMP/GHP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Wydanie I, Warszawa 2003


[632 KB]
Materiał szkoleniowy - HACCP w handlu detalicznym Materiały pokonferencyjne - PARP


[490 KB]
HACCP w handlu detalicznym Materiały pokonferencyjne - PARP


[2903 KB]
Źródła finansowania wdrożeń systemu HACCP ze środków publicznych Materiały pokonferencyjne - PARP


[160 KB]
Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Wydanie I, Warszawa 2003


[526 KB]
Wspólna Polityka Rolna - zasady funkcjonowania oraz ich reforma Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
Wydanie I, Warszawa 2003


[338 KB]
Przewodnik ISO 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie


[544 KB]
Przewodnik ISO 14 000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie


[968 KB]

ISO
International Organization for Standardization
link...

EOQ
European Organization for Quality
link...

PKN
Polski Komitet Normalizacyjny
link...

EFS
Europejski Fundusz Społeczny
link...