"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Programy nawożenia - oferta:

Plan nawożenia obejmuje prawidłowy rozdział nawozów organicznych i mineralnych pod poszczególne rośliny i pola w gospodarstwie rolniczym z uwzględnieniem ich dawek i terminów stosowania, a także stanu zakwaszenia i zasobności gleb w przyswajalne formy składników nawozowych. Musi on być dostosowany do lokalnych warunków glebowo-siedliskowych co jest szczególnie istotne w gospodarowaniu na użytkach zielonych.

Plan nawozowy obejmuje następujące elementy:

1. Określenie wymagań nawozowych roślin, które planowane są na poszczególnych polach gospodarstwa. Jest to ilość azotu, fosforu i potasu jakie rośliny teoretycznie pobiorą do wytworzenia założonego plonu. Nie jest to oczywiście równoznaczne z zapotrzebowaniem na nawozy.

2. Wyznaczenie źródeł pokrycia wymagań nawozowych gatunków roślin na poszczególnych polach w gospodarstwie do których należą:

a. własne źródła składników nawozowych,

-gleba, zależnie od poziomu zasobności w przyswajalne składniki nawozowe,

-zastosowane nawozy organiczne,

-resztki roślinne pozostawione przez roślinę przedplonową,

b. zewnętrzne źródła składników nawozowych,

-nawozy mineralne.

3. Waloryzację własnych źródeł składników nawozowych w gospodarstwie,

-wyznaczenie stanu zasobności gleby na polach gospodarstwa,

-obliczenie ilości składników nawozowych wprowadzonych do gleby w danym roku na polach gospodarstwa z nawozami organicznymi i resztkami roślinnymi.

4. Porównanie zapotrzebowania na składniki nawozowe pól ze stopniem ich pokrycia z zasobów własnych gospodarstwa.

5. Wyznaczenie potrzeb w zakresie nawożenia mineralnego w stosunku do roślin, pól i całego gospodarstwa.

6. Wyznaczenie potrzeb wapnowania zależnie od składu granulometrycznego i odczynu.

Przydatne linki: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa | Agro-info | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | Agencja Rynku Rolnego