"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Ryzyko zawodowe - usługi:

Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą może powodować znaczne straty w szczególności wystąpienie niekorzystnych skutków zdrowotnych u pracowników.
Zgodnie z art. 224 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany do podejmowania działań zapobiegających niebezpieczeństwu, a w myśl art. 226 powinien informować pracowników o ryzyku zawodowym.
Co więcej od 2003 roku ocena ryzyka zawodowego ma pośredni, a od 2006 roku bezpośredni wpływ na wysokość płaconych składek ubezpieczeniowych...

Wykonujemy ocenę ryzyka zawodowego metodami:

- RISK SCORE
- Metoda pięciu kroków - Five steps to risk assessment
- Metoda List Kontrolnych - Checklist Analysis (CL)
- Analiza skutków i przyczyn błędów FMEA - Failure Mode and Effects Analysis

Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego jest zgodne z normą PN-N-18002.

Niezależnie od wybranej metody, ocena ryzyka zawodowego powinna obejmować następujące etapy:

- identyfikację zagrożeń,
- oszacowanie ryzyka zawodowego,
- wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego,
- działania korygujące i zapobiegawcze wynikające z oceny ryzyka zawodowego.

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana okresowo i zawsze wtedy, gdy wykorzystane do oceny ryzyka informacje straciły swą aktualność, a w szczególności w następujących sytuacjach:

- przy tworzeniu nowych miejsc pracy,
- przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych),
- po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy,
- po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych.

Każda Ocena Ryzyko kończy się stworzeniem dokumentacji i szkoleniem informacyjnym dla pracowników.

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA RISK SCORE
więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA PIĘCIU KROKÓW
więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA LIST KONTROLNYCH
więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA FMEA
więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
PN-N-18002
więcej...