"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Ochrona Środowiska - oferta:

- założenie i prowadzenie aktualizowanej co kwartał ewidencji za gospodarcze korzystanie ze środowiska

- naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

- naliczanie opłat za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

- naliczanie opłat za pobór wód

- naliczanie opłat za składowanie odpadów

- przygotowanie wykazu informacji i danych wykorzystanych do ustalenia wysokości opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Przydatne linki:

Ministerstwo Środowiska | Eko-Net | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Centrum Informacji o Środowisku | EkoInfo

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU
więcej...

WARTOŚCI PROGOWE POZIOMÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU
więcej...