"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

BHP - usługi:

1. Wykonywanie zadań służby bhp w zakładach pracy

2. Opracowywanie oceny ryzyka zawodowego

3. Profesjonalne szkolenia w zakresie bhp
- szkolenia wstępne bhp i p.poż.
- szkolenia podstawowe bhp i p.poż.
- szkolenia okresowe bhp i p.poż.
- szkolenia w zakresie podstawowych zagadnień higieny (minimum sanitarne)
- szkolenia dla osób udzielających instruktażu stanowiskowego
- szkolenia w zakresie oceny ryzyka zawodowego

4. Prowadzenie dochodzeń i sporządzanie dokumentacji powypadkowej
- wypadki przy pracy
- wypadki w drodze do pracy i z pracy

5. Doradztwo w zakresie bhp oraz prawnej i technicznej ochrony pracy

6. Sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa pracy w zakładzie

7. Opracowywanie instrukcji bhp i p.poż.

8. Opracowanie regulaminów pracy, płacy i innych

9. Opracowywanie tabeli należności przydziału odzieży ochronnej i roboczej dla wszystkich stanowisk pracy

10. Obliczania wydatku energetycznego przy pracach fizycznych

11. Uczestniczenia w pracach komisji bhp w zakładach pracy

12. Doradztwo w zakresie doboru odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej

13. Opracowywanie planów ochrony przeciwpożarowej dla wszystkich zakładów pracy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami

Okręgowe Inspektoraty Pracy
Szczecin Gdańsk Olsztyn Białystok Zielona Góra Wrocław Opole Katowice Kraków Rzeszów Łódź Kielce Lublin Bydgoszcz Poznań Warszawa

PROCEDURA
Wypadki przy pracy i w drodze
więcej...

Wojewódzkie Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne
Szczecin Gdańsk Olsztyn Białystok Gorzów Wielkopolski Wrocław Opole Katowice Kraków Rzeszów Łódź Kielce Lublin Bydgoszcz Poznań Warszawa

PROCEDURA
Choroby zawodowe
więcej...

Przydatne linki:
- Państwowy Zakład Higieny
- Instytut Medycyny Pracy
- Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy
- Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
- Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy