"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Szkolenia - BHP, P.Poż. i inne:

Szkolenia in Company
Szkolenia BHP i P.Poż.
wstępne ogólne
st. robotnicze
st. adnistracyjno-biurowe
okresowe
st. robotnicze
st. adnistracyjno-biurowe
BHP
Dla osób udzielających instruktażu stanowiskowego dla kadry nadzorującej procesy pracy
BHP
Dla pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej wyznaczeni pracownicy w firmie
BHP
Ocena ryzyka zawodowego zespół oceniający ryzyko zawodowe
BHP
Szkolenie w zakresie podstawowych zagadnień higieny dla osób mających styczność żywnością