"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

SPO-WKP | SPO-RZL | SPO-ROL | SPO-RYBY | SPO-T | ZPORR | PO-PT

W Polsce, dla realizacji Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006, opracowano siedem programów operacyjnych:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR), który ma za zadanie tworzyć warunki dla wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałać marginalizacji niektórych obszarów;

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO- WKP), który służy rozwojowi przedsiębiorczości;

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL), który ma poprawić skuteczność instytucji rynku pracy i ograniczyć bezrobocie;

Sektorowy Program Operacyjny Transportu (SPO-T), który służy budowie dróg oraz rozwojowi alternatywnych wobec transportu kołowego dziedzin komunikacji i poprawie bezpieczeństwa na drogach;

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (SPO-ROL), który ma za zadanie wspierać rozwój obszarów wiejskich oraz poprawiać konkurencyjność producentów żywności;

Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO-RYBY), który wspiera modernizacje floty rybackiej i rozwój przetwórstwa, a także promuje ochronę zasobów ryb;

Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO-PT), który służy wzmocnieniu instytucji wdrażających fundusze strukturalne.