"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: (076) 81 81 005

Witamy na stronach firmy "EKOJAD" Centrum Doradztwa Gospodarczego Dariusz Jadach

Oferujemy:

Kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, ochrony p.poż. oraz ochrony środowiska

Opracowanie pozwoleń zintegrowanych

Opracowanie raportów oddziaływania inwestycji na środowisko

Profesjonalne szkolenia z zakresu:
- bhp
- p.poż.
- ochrony środowiska
- haccp, gmp, ghp
- systemów zarządzania

Wdrażanie w firmach systemów zarządzania:
- jakością ISO 9001
- środowiskiem ISO 14001
- bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001
- zintegrowanych systemów zarządzania

Wdrażanie w firmach branży spożywczej systemu HACCP, dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), dobrej praktyki higienicznej (GHP)

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Usługi świadczymy na zasadzie stałej współpracy, jak również jednorazowych zleceń.

Posiadamy akredytację
do świadczenia usług doradczych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1. "Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo".
więcej...

Posiadamy akredytację
do programu Phare 2002 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Sektorze MSP
więcej...

Posiadamy akredytację
do programu Phare 2002
Wstęp do Jakości
więcej...