"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

METODA LIST KONTROLNYCH

W małych firmach, w których obowiązek oceny i optymalizacji warunków pracy musi zapewnić sam pracodawca, a zastosowanie specjalistycznego oprogramowania nie jest możliwe ze względu na brak sprzętu informatycznego, czy kwalifikacji pracodawcy, do analizy i oceny warunków pracy mogą służyć listy kontrolne - narzędzie na tyle proste, aby mogły się nimi posłużyć osoby nie posiadające specjalistycznego sprzętu i dużej wiedzy z dziedziny bezpieczeństwa i ergonomii. Listy kontrolne, stosowane od lat w praktyce eksperckiej, mogą okazać się optymalnym narzędziem oceny warunków pracy, możliwym do szerokiego zastosowania w małych firmach.

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA RISK SCORE
więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA PIĘCIU KROKÓW więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA LIST KONTROLNYCH

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA FMEA
więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
PN-N-18002
więcej...