"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

METODA FMEA

Metoda FMEA (analiza przyczyn i skutków wad) pozwala urzeczywistnić ideę zawartą w zasadzie "zera defektów". Celem FMEA jest: konsekwentne i trwałe eliminowanie wad ("słabych" miejsc) wyrobu (konstrukcji wyrobu) lub procesu produkcji (np. procesów obróbki) poprzez rozpoznawanie rzeczywistych przyczyn ich powstawania i stosowanie odpowiednich - o udowodnionej skuteczności - środków zapobiegawczych, unikanie wystąpienia rozpoznanych, a także jeszcze nieznanych wad w nowych wyrobach i procesach poprzez wykorzystywanie wiedzy i doświadczeń z już przeprowadzonych analiz. Cele FMEA są również zgodne z zasadą "ciągłego doskonalenia". Metoda FMEA pozwala poddawać wyrób lub proces kolejnym analizom, a następnie na podstawie uzyskanych wyników, wprowadzać poprawki i nowe rozwiązania, skutecznie eliminujące źródła wad. Analizy mogą przy okazji dostarczyć nowych pomysłów ulepszających właściwości wyrobu. W ten sposób stosowanie FMEA wplata się w cykl działań opisanych "kołem Deminga".

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA RISK SCORE
więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA PIĘCIU KROKÓW więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA LIST KONTROLNYCH
więcej...

Metody oceny ryzyka zawodowego
METODA FMEA

Metody oceny ryzyka zawodowego
PN-N-18002
więcej...