"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

Anna Jadach

Stanowisko:
Specjalista ds. Ochrony Środowiska
Specjalista ds. Systemów Zarządzania

Zakres działań:
Pozwolenia zintegrowane
Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
Przeglądy ekologiczne
Regulacje - gospodarcze korzystanie ze środowiska
Regulacje - gospodarka odpadami
Regulacje - opakowania i odpady opakowaniowe
Szkolenia z zakresu gospodarki odpadami i opakowaniami
Doradztwo w zakresie ochrony środowiska
Wdrażanie Dobrej Praktyki Rolnej
Programy nawożenia dla rolnictwa
Wdrażanie i auditowanie Systemów Zarządzania

Kwalifikacje zawodowe:
- Certyfikat 22/H/2004 - Oceny oddziaływania na środowisko w nowym systemie prawnym - Politechnika Gdańska - Centrum Ochrony Środowiska
- Seminarium - "Zmiany w przepisach związanych z gospodarką odpadami" - Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr, Lubin
- Szkolenie - "Opłaty środowiskowe za pobór wód i odprowadzanie ścieków" - Centrum Szkolenia firmy ATMOTERM
- Szkolenie - "Krzemionka krystaliczna w pyłach przemysłowych" - Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
- Szkolenie - "Ochrona powietrza: decyzja o dopuszczalnej emisji - dokumentacja i pomiary" - Centrum Szkoleń Ekologicznych "Ekologus" Bielsko-Biała
- Szkolenie - "Stosowanie miernika SVAN 912 do pomiaru hałasu i wibracji na stanowiskach pracy" - Wiosenne Warsztaty firmy SVANTEK Turawa
- Kurs - "Bezpieczeństwo pracy i ergonomia w środowisku gorącym i zimnym" - Centrum Edukacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
- Kurs - "Ocena obciążenia wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)" - Centrum Edukacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
- Certyfikat - "Auditor Wewnętrzny Systemu Zapewnienia Jakości" - PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa
- Certyfikat - "System Zapewnienia Jakości według norm ISO serii 9000" - PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa
- Studia podyplomowe - Ochrony i Kształtowania Środowiska - Uniwersytet Wrocławski
- Studia wyższe - Akademia Rolnicze we Wrocławiu, Wydział Rolniczy

Dariusz Jadach

Stanowisko:
Specjalista ds. Ryzyka Zawodowego i Szkoleń
Specjalista ds. Systemów Zarządzania
Inspektor ds. BHP

Zakres działań:
Wykonywanie zadań służby BHP w zakładach pracy
Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
Doradztwo w zakresie BHP oraz prawnej i technicznej ochrony pracy
Wykonywanie dokumentacji powypadkowej
Wdrażanie systemów HACCP, ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000
Auditowanie Systemów Jakości i HACCP
Szkolenia z zakresu: Jakości, BHP, HACCP, GMP i GHP

Kwalifikacje zawodowe:
- Certyfikat kompetencji auditora systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy nr A-36/277/2004 - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
- Certyfikat - Auditor Zewnętrzny systemu HACCP - wydany przez TÜV Akademia Polska.
- Certyfikat nr AZJ/2004-IV-C00567 - Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (HACCP i EN ISO 9001:2000) - wydany przez TÜV Akademia Polska.
- Certyfikat nr AZJ/2003-XI-C00337 - Ekspert systemu HACCP - wydany przez TÜV Akademia Polska.
- Szkolenie - Dokumentacja systemu HACCP wg normy DS. 3027 E: 2002 organizowane przez TÜV Akademia Polska.
- Szkolenie podstawowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy organizowane przez Centrum Edukacyjne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Warszawa.
- Kwalifikacje do wykonywania zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy - świadectwo nr 07/43/01 wydane przez Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
- Certyfikat nr 494/2002 - Auditowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wydany przez Centrum Edukacyjne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Warszawa.
- Kurs - Wdrażanie i dokumentowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według wymagań i wytycznych norm PN-N-18000 przeprowadzony przez Centrum Edukacyjne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Warszawa.
- Kurs - Zasady systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według norm serii PN-N-18000 przeprowadzony przez Centrum Edukacyjne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Warszawa.
- Certyfikat nr 01/190/00 - Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zapewnienia Jakości wydany przez PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa we Wrocławiu.
- Certyfikat nr 01/191/00 - auditor Wewnętrzny Systemu Zapewnienia Jakości wydany przez PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa we Wrocławiu.
- Certyfikat nr 109/79/00 - System Zapewnienia Jakości według norm ISO serii 9000 wydany przez PROFES Centrum Kształcenia i Doradztwa we Wrocławiu.
- Kurs - Gospodarka wodno-ściekowa w świetle obowiązującej ustawy Prawo Wodne zorganizowany przez Centrum Szkolenia firmy ATMOTERM S.A.
- Studia wyższe - Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze - wydział mechaniczny