"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

IFS - International Food Standard

Standard IFS

Jest on wprowadzany przez francuskie i niemieckie sieci handlowe. W jego opracowanie są zaangażowane sieci zrzeszone w Global Food Safety Initiative (czyli właściwe wszystkie sieci zagraniczne w Polsce) i niemiecko-francuska grupa robocza ds. IFS. Obecnie standard jest wdrażany w Niemczech przez Zrzeszenie Federalnych Niemieckich Związków Handlowych. Został opracowany przez samych zainteresowanych, czyli dystrybutorów sieci. W skład standardu wchodzą następujące elementy:

- BRC, SQF, ISO 9000
- Kodeks Alimentarius
- Prawo Krajowe
- HACCP + GMP
- Europejski System Jakości

IFS wyróżnia trzy kategorie:

- podstawową;
- wyższą
- dla wdrożeń wzorcowych.

Standard opiera się też na pięciu kryteriach, które należy spełnić, aby uzyskać certyfikat.

Wymagania te są następujące:

- system HACCP musi istnieć, a Krytyczne Punkty Kontrolne muszą zostać poprawnie zdefiniowane;

- system HACCP musi poprawnie funkcjonować poprzez nadzór, dokumentację i kontrolę CCP

- pochodzenie wszystkich surowców musi być udokumentowane;

- kierownictwo powinno kontrolować efektywność pracy oraz, że, pracownicy znają swoje obowiązki;

- działania korygujące muszą być zdefiniowane i podejmowane w odpowiednim czasie.