"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna:

GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna (Good Manufacturing Practice) stanowi zestaw procedur produkcyjnych, nastawionych w szczególności na higienę produkcji oraz zapobieganie wytwarzaniu produktów nie spełniających wymagań jakościowych, w tym również zmienności cech produktów.

GMP obejmuje wszystkie aspekty produkcji żywności dotyczących:

- Lokalizacji i otoczenia zakładu produkcyjnego,
- Budynków i pomieszczeń produkcyjnych,
- Maszyn i Urządzeń,
- Procesu produkcji,
- Pomieszczeń socjalnych,
- Mycia i dezynfekcji,
- Magazynowania i dystrybucji,
- Higieny personelu

Oferta wdrażania GMP:

Ocena stanu faktycznego w zakładzie celem dokonania potrzebnych modernizacji w oparciu o szczegółowe wytyczne zawarte w najnowszych aktach prawnych

Opracowanie zakładowego kodeksu GMP w oparciu o najnowsze wytyczne prawne

Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń związanych z wdrożeniem Dobrej Praktyki Produkcyjnej