"EKOJAD"
Centrum Doradztwa Gospodarczego

Siedziba:
Urząd Gminy Chojnów
Pok. 306
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów  
tel.fax.: 076 81 81 005

GHP - Dobra Praktyka Higieniczna:

GHP - Dobra Praktyka Higieniczna (Good Higienic Practice) to spisane reguły dotyczące spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych na każdym etapie produkcji.

GHP swoim zakresem obejmuje:

- stan sanitarny otoczenia zakładu,
- stan sanitarny poszczególnych pomieszczeń, stanowisk pracy, aparatury, urządzeń i sprzętu,
- zabezpieczenie zakładu przed gryzoniami i owadami,
- warunki temperaturowe i wilgotności,
- skuteczność mycia i dezynfekcji,
- stan sanitarny środków transportu,
- przestrzeganie wymagań określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych pracowników.

Oferta wdrażenia GHP:

Ocena stanu faktycznego w zakładzie celem dokonania potrzebnych modernizacji w oparciu o szczegółowe wytyczne zawarte w aktach prawnych

Opracowanie zakładowego kodeksu GHP w oparciu o najnowsze wytyczne prawne

Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń związanych z wdrożeniem Dobrej Praktyki Higienicznej